Černí andělé mají přípravu ušitou na míru

Sotva hráčkám A týmu Černých andělů skončila v červnu herní příprava, začínají se plynule připravovat individuálně. Ještě před nedávnem mířily jejich kroky jako obvykle do sportovní haly, kde se pracovalo na zapracování některých hráček do týmu, nyní už se budou jednotlivé členky družstva připravovat samostatně podle na míru připraveného individuálního tréninkového plánu, který pro každou z nich sestavila trenérská trojice Peter Dávid a jeho asistenti Peter Sabadka a Ondřej Václavek.

sla6

Peter Dávid: “Máme v této trojici jasně rozdělené úlohy, každý sleduje určitý směr, ať už silovou složku nebo vytrvalostní. Snažíme se maximálně využít podmínek, které v Mostě máme a vytvořili jsme pro jednotlivé hráčky individuální tréninkové plány. K silovým parametrům jsme přidali další ukazatele, takže zatímco jiné kluby mají možná dovolenou, my trávíme hodiny v hale, ať už v našem trenérském kruhu, ale také s hráčkami, abychom přípravu nastavili co nejideálnějším způsobem. Naší snahou je maximálně využít potenciál, který v našich hráčkách je.”

Peter Sabadka: “Zaměřili jsme se na celou řadu testů na různých specializovaných pracovištích, využili jsme diagnostické pracoviště Univerzity jana Evangelsity Purkyně v Ústí nad Labem, v Mostě jsme pokračovali diagnostikou aerobních schopností laktátové křivky. Kontinuálně během přípravy sledujeme silové parametry a už v této sezoně bylo znát, že jsme se oproti ostatním soupeřům nejen v dorostenecké, ale i v seniorské kategorii dostali na jinou úroveň.

kob11

Testování probíhalo ve dvou fázích už od konce května a nyní máme kompletně zpracované testy pro celý hráčský kádr. Sesbírali jsme řadu údajů a nyní se snažíme každé hráčce doslova ušít na míru individuální tréninkový plán. Máme k dispozici vstupní ukazatele a máme i cíle, kam bychom chtěli jednotlivé hráčky do začátku herní přípravy nasměrovat. Bude to vysloveně individuální záležitost, zaměřujeme se jak na silovou, tak kondiční stránku přípravy. Já mám na starost silovou složku přípravy, v tomto ohledu budou děvčata pokračovat prostředky a formou, které jsme využívali už během sezony, trochu vše ale ještě obohacujeme o další komponenty. Co se týče kondiční přípravy, udělali jsme diagnostiku i na vytrvalostní schopnosti, laktátovou křivku a další parametry, sledování vytrvalostních schopností bude mít na starosti Ondřej Václavek, který bude zajišťovat i korekce u jednotlivých hráček.”

MD8

Ondřej Václavek: “Každá z hráček má k dispozici nějaké elektronické zařízení, které zaznamenává a sleduje její výkony a práci, takže trenérům stačí v podstatě jednou denně zkontrolovat stav její přípravy. Princip je velmi prostý, po dokončení tréninku stačí výsledky odevzdat, respektive nahrát do příslušné aplikace a od tohoto okamžiku máme k dispozici zpětnou vazbu a já můžu příslušnou hráčku prakticky okamžitě korigovat a pomáhat vylepšovat její výkony. Důležitá je ale samozřejmě i vůle a chuť na sobě pracovat. Některé hráčky se mohou například při běžeckém aerobním rozvoji, pokud správně pochopí principy jeho fungování, dostat mnohem dál než při běžné přípravě v rámci celého týmu. Tento systém je pro nás nyní důležitý při individuální přípravě, je ale velmi pravděpodobné, že v tomto způsobu přípravy budeme pokračovat i v průběhu sezony. Samozřejmě asi v trochu jiné formě než nyní, ale hráčky by na sobě měly pracovat neustále.”

Peter Dávid: “Důrazem na individuálnost se vyhneme nesprávným tréninkovým procesům. Mezi hráčkami jsou rozdíly ve vytrvalostních schopnostech, každá má zcela jinde aerobní i anaerobní práh a díky tomu, že jim zpracujeme individuální tréninkový plán na míru, může každá postupovat podle sebe a podle svých aktuálních schopností.

Hráčky mají na jednu stranu, co se týče přípravy, velkou svobodu, protože se mohou připravovat v podstatě kdekoli. Každá z nich ale ví, že je tu určitá zpětná vazba a jejich výkony jsou denně aktualizovány, vyhodnocovány a případně usměrňovány. Nemělo by tak docházet k žádným výpadkům ve výkonnosti.
A důležité je zmínit také fakt, že do individuálních tréninkových plánů pro hráčky jsme zapojili i výživového poradce, aby byl trénink skutečně komplexní.”