Chceme mosteckou halu přiblížit evropským sportovním stánkům, říká Petr Formánek

Úspěchy mosteckých Černých andělů jsou v první řadě záležitostí sportovní, neméně důležitou součástí jejich úspěchů je také zázemí, které jim poskytuje mostecká sportovní hala. O plánech, aby se tu dobře cítili nejen sportovci, ale také diváci, jsme si povídali s Petrem Formánkem, ředitelem společnosti Sportovní hala Most, která má ve městě na starost správu sportovišť.

Na veřejnosti už se objevily informace, že v letošním roce se chystají úpravy vnitřního vybavení sportovní haly, čeho se týkají?

V červenci nás čeká výměna osvětlení ve velké hale. Dojde k úplné výměně technologie, ta stávající už je zastaralá, začínají být problémy se sháněním náhradních dílů. Nové osvětlení bude využívat LED technologii a bude mimo jiné splňovat veškeré parametry například pro televizní přenosy sportovních utkání. Umožní nám také pracovat se světlem a atmosférou v hale, nad brankami a na středovém poli budou umístěny stroboskopy, problémem už nebude například stmívání před nástupem týmů na hřiště. S novou technologií jde zároveň ruku v ruce i značná úspora energie.

Hodně diskutovaným tématem na zápasech Černých andělů bylo ozvučení, budete jej také řešit? 

Současně s výměnou osvětlení chceme připravit i rozvody pro novou zvukovou aparaturu, kterou jsme měli v plánu realizovat v letošním roce, ale za současné situace, kdy po pandemii koronaviru města hledají maximální úspory, není úplně jisté, zda se to podaří. Chceme samozřejmě vyjít vstříc požadavkům fanoušků, kteří si občas stěžovali, že na házenkářských utkáních není komentátorům vždy ideálně rozumět. Problém je mimo jiné i v tom, že hala původně nebyla ozvučená vůbec, systém, který se využívá dnes, jsou původně požární hlásiče. Projekt na komplexní ozvučení sportovní haly máme zpracovaný, víme, jakou technologii chceme použít, vše záleží jen na penězích.

Z toho, co říkáte, to vypadá, se většina úprav týká hlavně zlepšení komfortu pro návštěvníky sportovní haly?

Je to přesně tak. Sportovní stránka u nás funguje velmi dobře, chceme se proto nyní pokusit zatraktivnit divákům pobyt ve sportovní hale. Jedná se v podstatě o takový servis pro fanoušky, který je všude v Evropě naprosto běžný. Měl jsem šanci vidět pohárová utkání Černých andělů v Německu, Turecku nebo Maďarsku a současný trend je nabízet divákům kromě vrcholného sportovního zážitku ještě něco navíc. Ať se nám to líbí nebo ne, vrcholový sport musí být také trochu show.

Na co dalšího se tedy budou moci návštěvníci haly ještě těšit?

Další součástí našich plánů je foyer haly, kde bychom rádi vybudovali ještě jedno zázemí pro občerstvení, kde by si lidé mohli koupit například točené nápoje. K tomu je ale potřeba splnit patřičné hygienické normy, například na místo dovést vodu a podobně. S tím souvisí i to, že chceme zatraktivnit sortiment občerstvení, aby si v nabídce mohli vybrat všichni, včetně dětí. Chceme rozšířit spektrum návštěvníků, kteří na zápasy házené chodí, včetně rodin s dětmi, aby stejně jako všude v okolních státech byla sportovní utkání zábavou pro celou rodinu. Cílem je přiblížit mosteckou halu evropským sportovním stánkům, kde jsou podobné věci už běžným standardem.


Výměna světel je již jistá, ta proběhne v červenci, během tradiční odstávky sportovní haly. Stejně tak bychom během prázdnin chtěli začít chystat vše potřebné pro nové občerstvení. Pokud bych měl použít sportovní terminologii, rádi bychom všechno zvládli během nadcházející sezony, to znamená v rozmezí letošního a příštího roku.