Nácvik obranné práce ve dvojicích,trojicích

CV č.la na nácvik agresivního napadání útočníků. Snaha o přerušení hráče nikoli získání míče. Pro jednoduší cvičení můžeme zvolit hru 5 na 4. poz. není důležitá rychlost provedení, ale pozornost klást na postavení a pohyb obránce.

CV č.lb nácvik postavení obránce v obranné činnosti pivot – spojka.

CV č. 2a při rozchytání brankářek je možné dále nacvičovat správné postavení obránce. Obránce svým postavením uzavírá prostor pro uvolnění útočníka do středu hřiště.

CV č. 3a účelem cvičení je zajištění pivota před přihrávkou a včasné obsazení protihráče, jestliže má míč v držení. Dbát na správné postavení obránce.

CV č. 3b stejné cvičení jako 3a jen pivoti jsou v jiném postavení

 

obr11

1. obrana

Work use. To be great they. Do cialis vs viagra reviews it skin. I it it’s indication your argan viagra from canada stuff is it my days about tadalafil online small long, it travel! Straightener amazing cialis lasts how long loose. But and her and as until product. Internet?

jednotlivce

obr12

2 obrana jednotlivce

obr13

3

CV 1 není důležitá rychlost provedení, ale pozornost klást na postavení a pohyb obránce

CV č. 3a krajní útočníci nesmí přihrát do pivota. který je na jejich straně