Otevřený dopis prezidentovi Českého svazu házené

Český svaz házené plánuje v letošním roce udělat zásadní změny v dívčí složce systému talentované mládeže. Připravované změny ale ze strany svazu neprošly diskusí s kluby, kterých se změna zásadním způsobem dotkne. Proto jsme se rozhodli oslovit otevřeným dopisem prezidenta Českého svazu házené, ve kterém jsme jej upozornili na záležitosti, které nás v této souvislosti zajímají a trápí nejvíce.

Ačkoli jsme otevřený dopis odeslali již před více než týdnem, doposud jsme ze strany svazu neobdrželi vůbec žádnou reakci. Chápeme, že současná situace v souvislosti s koronavirem neumožňuje řešit všechny záležitosti obratem. Rozhodně bychom ale nechtěli, aby toto téma, jež zcela zásadním způsobem ovlivní budoucnost klubů, které se zabývají výchovou talentované mládeže, zapadlo nebo vyšumělo do ztracena. Také proto jsme se rozhodli zveřejnit zde otevřený dopis v plném znění, tak, jak jsme jej odeslali prezidentovi Českého svazu házené.

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci stavu systému talentované mládeže u dívčí složky. Dosavadní pokusy o komunikaci s panem Adámkem (který místo Vás reagoval na naši prvotní žádost o poskytnutí Koncepce talentované mládeže ČSH), nikam nevedly a přerostly až v arogantní odmítání jakékoliv komunikace či svolání jednání zainteresovaných klubů, které mají dívčí dorostenecká družstva.

Proto pokládáme otázky a čekáme na ně od Vás konkrétní odpovědi v krátké době nejlépe na úrovni setkání dotčených klubů:

1) Do dnešního dne nám nebylo sděleno a není nám jasné, proč u chlapecké části nedochází k zásadním změnám systému práce, zatímco u dívčí složky (nastavené zrcadlově) vznikla potřeba tuto věc řešit tak zásadní změnou. To, co opravdu nefungovalo a nefunguje u dívčí složky je na straně svazu – chybějící koncepce pro dívčí složku, kterou do dnešního dne svaz nepřipravil, plán práce, jasné a požadované výstupy, metodiky, zodpovědná osoba svazu (která by za projekt odpovídala a intenzivně s kluby spolupracovala tak, jak je tomu u chlapecké složky), zainteresovanost trenéra žen do systému, komunikace trenérů dorosteneckých družstev apod.

2) Proč nemůžeme mít k dispozici stávající Koncepci talentované mládeže ČSH (která mimochodem musela být přílohou k žádosti o dotaci MŠMT v této věci na letošní rok podávané již na podzim loňského roku). Tento dokument by měl být „biblí“ pro kluby, které vychovávají mladé hráčky, a ne utajeným materiálem.

3) Do dnešního dne nám nebyla představena ani náznakově nová koncepce – co to vlastně změní na systému práce v této oblasti, jaké to bude mít přínosy pro rozvoj dívčí házené a pro práci s talentovanými hráčkami včetně zainteresovanosti všech dotčených klubů na spolupráci – co z toho budou mít kluby mimo systém.

4) Proč svaz nesvolá pracovní setkání klubů, které mají družstva dorostenek a nediskutuje s nimi. Proč zásadní změnu koncepce připravuje jediný člověk, a to separátně bez diskuze. Pokud má dojít ke změně a není to změna kosmetická, měla by vyjít z filozofie zainteresovanosti dotčených klubů – tím míníme všechny kluby s dorosteneckými družstvy.

5) A jak bude svaz podporovat práci i dalších klubů, které nemají seniorské nejvyšší soutěže, přesto však jsou pro vrcholovou házenou nepostradatelné a bez nich naše kluby MOL nemohou fungovat.

6) Proč je tak zásadně nevyvážená podpora dívčích a chlapeckých kategorií – vždyť reprezentace v těchto kategoriích jsou logicky početně vyrovnané a nebude jich více. A současně i přes daleko horší stav v základnách dívčí složky tato dosahuje daleko výraznějších úspěchů. Proč se tedy nedaří vyrovnat podmínky pro děvčata i chlapce a tím i pro ženské kluby nebo jejich části.

Vážený pane prezidente, diskuze s kluby by měla být standardním mechanismem práce svazu. Pokud už chcete měnit systém, pak se ptejte a komunikujte s těmi, kterých se tato záležitost týká – to jsou především kluby.

Děkujeme za Vaši reakci.

Handball Club Zlín, z.s. a DHK Baník Most