Krušnohor

krusnohor

Stavební bytové družstvo Krušnohor existuje od roku 1967. Má téměř padesátiletou tradici. Je největším bytovým družstvem v Česku, nyní spravuje přes 22 tisíc bytů.
Krušnohor nabyl na velikosti postupnou integrací malých bytových družstev okresu Most v 70. letech minulého století a vedle rozsáhlé družstevní stabilizační bytové výstavby v 80. letech se na jeho rozvoji od 90. let podílela také privatizace bytového fondu prováděná městy Most, Litvínov a Meziboří, kde SBD Krušnohor působí. Nárůst počtu domů a bytů umožnil družstvu výrazně rozvinout správcovskou roli do šíře, která nejen v okrese a kraji nemá obdoby.
Dosaženými hospodářskými výsledky, zmíněnou šíří a také kvalitou poskytovaných služeb se naše družstvo těší u veřejnosti vážnosti. Správa domů prováděná Krušnohorem je postavena na moderní bázi – vybavení výpočetní technikou, právní, ekonomický i technický servis je na špičkové úrovni. Činnost SBD Krušnohor byla opakovaně oceněna certifikáty kvality.
Mezi obyvateli okresu i kraje družstvo proslulo také realizací více než desetiletého Programu úspor tepla, který se svého času setkal na tehdejší politické scéně v Mostě s nevolí a přiměl bytové družstevníky a vlastníky bytů v domech spravovaných Krušnohorem aktivně se podílet na místním dění. Na půdě družstva vzniklo Sdružení Mostečané Mostu, které si získalo obrovskou důvěru voličů a dvakrát za sebou vyhrálo komunální volby (2006 – 2010 a 2010 – 2014). Po vzoru úspěšného Sdružení Mostečané Mostu vzniklo na krajské úrovni politické hnutí Severočeši.cz. SBD Krušnohor je tak jediným bytovým družstvem v Česku, které je prostřednictvím sdružení zapojeno do komunální politiky, v níž hájí zájmy bydlících (obyvatel měst a obcí) a i touto cestou plní základní cíl bytového družstevnictví – zajistit kvalitní bydlení za rozumnou a lidem přístupnou cenu v prostředí vstřícném vůči občanům.

František RYBA

ředitel SBD Krušnohor