Prohlášení k vstupu dvou bývalých členek A týmu do komunální politiky

Klub, jeho výsledky a úspěchy patří všem občanům Mostu. Našim přáním je plnit hlediště občany města, bez ohledu na jejich politické názory. Domníváme se , že při sportu, se tyto rozdíly smazávají a zůstane jen jedno přání, ať vyhraje domácí tým.

Chceme lidi spojovat a ne rozdělovat! Naše dvě bývalé hráčky se rozhodly pomoci jednomu politickému uskupení, bohužel toto rozhodnutí udělaly proti našemu etickému kodexu. Náš klub zůstává důsledně apolitycký, je hrdý na to, co dokázal a domnívá se, že politiku mají dělat lidé co ji rozumějí a chtějí ji zasvětit svůj čas.

Žádáme všechny mostecké voliče, aby si uvědomili, že svým hlasem pro naše bývalé hráčky v žádném případe nepodporují Náš klub, ale pouze tyto dvě osoby.

Rudolf Jung, manažer klubu, DHK Baník Most