Seminář k tréninkům mládežnických kategorií

V neděli 15. 11. se konal první seminář pořádaný RHC DHK Baník Most, který byl určený především pro trenéry mládežnických kategorií. Do Mostu přijelo bezmála na 40 trenérů z různých koutů Ústeckého regionu.

Dopolední část byla věnována přednáškám. První přednášku měl Jiří Hanus, který se zabýval problematikou koučingu. Zhodnotil své dlouholeté zkušenosti získané při trénování nejmenších dětí až po současné s vrcholovou ženskou házenou. Na přednášku Jirky Hanuse navázal Petr Pešek, který hodnotil spolupráci mezi rozhodčím a trenérem. Obě přednášky byly vedeny směrem k diskusi mezi účastníky.

Odpolední část byla věnována ukázkám silových cvičení. Tuto část vedl odborný asistent FTVS UK, Radim Jebavý. Trenérům ukázal, jak správně posilovat s dětmi v různých věkových kategoriích. Důraz byl kladen na vnitřní stabilizační systém. Poté měl Jiří Hanus ukázku tréninkové jednotky zaměřenou na obranný systém 1:2:3.

Chtěla bych poděkovat přednášejícím a také všem trenérům za účast. Pro nás to byl úplně první seminář a doufáme, že trenérům přinesl něco nového a užitečného.

 

Za RHC DHK Baník Most                                                                                          Eva Adamcová

 

obr1 obr2 obr3 obr4 obr5 obr6 obr7