Úspěšná spolupráce DHK Baník Most s obcí Strupčice

Už druhým rokem pokračuje spolupráce mezi DHK Baník Most a obcí Strupčice. Dnes už tu mají vlastní házenkářský tým.

„Od roku 2015 jezdily na soustředění do Strupčic naše minižákyně a přípravka. A v roce 2016 jsme se společně se starostou Strupčic Luďkem Pěnkavou dohodli, že bychom naší spolupráci mohli ještě víc prohloubit, takže ve spolupráci DHK Baník Most a místním SK Strupčice začneme ve zdejší základní škole provozovat kroužky pro děti,“ vysvětlil Jiří Hanus, trenér Regionálního házenkářského centra při DHK Baník Most. Veškerou komunikaci s klubem následně převzala ředitelka strupčické základní školy Jana Mišková a kroužek mohl úspěšně vzniknout. V počátcích jej vedla Veronika Maršíková, posléze kapitánka ženského A týmu Černých andělů Lucia Mikulčík, po jejím nástupu na mateřskou dovolenou jej převzal Jiří Hanus. Výraznou pomocí byl příchod Petra Šnajdra z SK Strupčice na pozici asistenta trenéra, který pomáhá vyplňovat harmonogram tréninků. „Od školního roku 2017/2018 přešel kroužek pod házenkářský klub SK Strupčice a letos poprvé došlo k první prezentaci Strupčické házené na krajských soutěžích v házené 4+1,“ doplnil trenér.

IMG-20180516-WA0001

Zhruba čtrnáct dětí od první do páté třídy základní školy v rámci kroužku trénuje 60 minut jednou týdně v odpoledních hodinách. Aktivity kroužku jsou součástí školní družiny, aby se odstranily komplikace s dojížděním jednotlivých dětí. K tréninkům se využívá zázemí strupčické sportovní haly. V letním období probíhají tréninkové jednotky v letním areálu, kde je koupaliště a řada dalších sportovišť. „V nadcházejícím soutěžním ročníku už bychom najet na turnajový plán. Oddíl už je registrován u Českého svazu házené a chtěli bychom se začít účastnit školní ligy, která v současné době funguje v Mostě a Meziboří. Děti ze Strupčic budou moci vyjíždět na přípravné turnaje společně s oddílem DHK Baník Most,“ vysvětlil Hanus. Od nového školního roku je snahou rozšířit tréninky dětí na dva dny v týdnu, kde by se děti v budoucnu ještě intenzivněji zaměřily na házenou.

V letošním školním roce se kromě kroužku na základní škole podařilo propojit aktivity házenkářského klubu i s mateřskou školou a od dubna vždy v úterý od 9 do 10 hodin dopoledne probíhá všeobecná sportovní příprava pro mateřskou školu, rovněž pod vedením Jiřího Hanuse. „Všeobecná sportovní příprava probíhá stejným způsobem, jakým podobné aktivity zajišťuje DHK Baník Most pro děti z mosteckých mateřských škol. Děti z nejvyššího ročníku mateřské školy chceme dostat do sportovního prostředí, seznámit je sportem a probudit v nich zájem o sport jako takový. Cílem je zábavnou formou, prostřednictvím her zajistit zdravý rozvoj dětí, zlepšit jejich koordinační schopnosti a naučit je komunikovat ve sportovním prostředí,“ vysvětlil trenér. Všeobecná sportovní příprava je součástí předškolní výchovy dětí a do sportovní haly s nimi vždy chodí i jedna z vychovatelek, její účast je součástí tréninkových jednotek. „Rodičům chceme následně nabízet i pokračování ve sportovní přípravě v rámci základní školy. Jedná se o zajímavou provázanost mateřské a základní školy s klubem a samozřejmě to může mít v budoucnu vliv i na příliv nových talentů do DHK Baník Most,“ připomněl Hanus.

IMG-20180516-WA0000

Ve Strupčicích by si chtěl mostecký házenkářský klub vychovat i novou trenérskou generaci, protože nedostatek lidí je při výchově mládeže v současnosti velmi znát. Ve Strupčicích s házenou pomáhá zkušený trenér Petr Šnajdr a své první trenérské zkušenosti sbírá i jeden z rodičů, Martin Strnad. Podobný problém ale neřeší jen zde, ale i v dalších městech, kde DHK Baník Most s mládeží pracuje, ať už se jedná o Meziboří nebo Bílinu, kde se podařilo sestavit družstvo mladších žákyň. „Do budoucna bychom své aktivity chtěli rozšířit i do dalších měst, například do Teplic, kde je rovněž dlouholetá házenkářská tradice a našlo by se i zázemí, záleží ale opět na tom, zda seženeme dostatek lidí, protože vše nemohou obstarat trenéři DHK Baník Most, kteří jsou vázáni povinnostmi v klubu,“ uzavřel Jiří Hanus.