Veřejná tréninková jednotka Čertíků

 

V pondělí 19. října proběhla otevřená tréninková jednotka pro mezibořské Čertíky pod vedením trenérky mládeže, Evy Vostárkové. Tréninková jednotka byla zaměřená pro věkovou kategorii 6-10 let.

Nejdříve se děti rozběhaly s míčem a poté se protáhly. Po protažení se děti zahřály u překážkové dráhy, kde se zaměřily především na práci nohou. Pak si ještě zasoutěžily ve štafetě se žíněnkami.

Hlavní část byla zaměřená na nácvik obranných a útočných činností jednotlivce. Děti se rozdělily do dvojic, kde jeden byl útočník a druhý obránce. Na postranních čarách byly proti sobě položené kruhy a v každém z nich byly položené 2-3 míče. Útočníci měli za úkol vzít míč z kruhu a driblovat na druhou stranu a položit míč do kruhu. Obránce se snažil zabránit o sebrání míče z kruhu a následně o položení míče do kruhu. Obránci a útočníci se vzájemně střídali. Další část byla věnována správnému nácviku náběhu na obránce a střelbě mezi kuželi.

V závěru si děti zahrály oblíbenou hru „mrkev“. Děti se rozdělily do malých skupinek, lehly si na zem a držely se za ruce. Byli vybráni 3 zahradníci a ti měli za úkol vytáhnout děti za nohy, aby se rozpojily. Pokud se rozpojí, stávají se dalšími zahradníky a pomáhají „mrkve vytáhnout“. Vyhrává ta skupinka, která se nerozpojí.

Chtěla bych poděkovat Evě Vostárkové za ukázkovou tréninkovou jednotku, která se dětem moc líbila. Pro trenérky to bylo velmi inspirativní.

 

Eva Adamcová